Amaro Porano Jaha Chay Lyrics in Hindi

Amaro Porano Jaha Chay Lyrics in Hindi

Amaro Porano Jaha Chay Lyrics in Hindi
Song Name Amaro Porano Jaha Chay
Singer(s) Indrani Sen
Composer(s) Rabindranath Tagore
Lyricist(s) Rabindranath Tagore
Music Label SonyMusicIndiaVEVO

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amaro Porano Jaha Chay Lyrics

Amaro porano jaha chay
Tumi tai tumi tai go
Amaro porano jaha chay
Toma chara ar e jogote
Mor keho nai kichuu nai go
Amaro porano jaha chay

Tumi shukho jodi nahi pao
Jao shukhero shondhane jao
Tumi shukho jodi nahi pao
Jao shukhero shondhane jao
Ami tomare peyechhi hridoyo majhe
Aro kichu nahi chai go
Amaro porano jaha chay
Tumi tai tumi tai go
Amaro porano jaha chay

Ami tomaro birohe rohibo bilino
Tomate koribo bash
Dirgho dibosho dirgho rojoni
Dirgho borosho maash
Ami tomaro birohe rohibo bilino
Tomate koribo bash
Dirgho dibosho dirgho rojoni
Dirgho borosho maash

Jodi aaro kare bhalo basho
Jodi aaro fire nahi aasho
Jodi aaro kare bhalo basho
Jodi aaro fire nahi asho
Tobe tumi jaha chao tai jano pao
Aami joto dukho pai go

Amaro porano jaha chay
Tumi tai tumi tai go
Amaro porano jaha chay
Toma chara ar e jogote
Mor keho nai kichuu nai go
Amaro porano jaha chay

***********************************************************************************

Amaro Porano Jaha Chay Lyrics in Hindi

अमारो पोरानो जाहा चाय
तुमी ताई, तुमी ताई गो
अमर पोरानो जाहा चाय
तोमा चारा ए जोगोटे
मोर कहो नई किचू नई गो

अमारो पोरानो जाहा चाय
तुमी ताई, तुमी ताई गो
अमर पोरानो जाहा चाय

तुम खुश नही हो
जाओ सुखेरो सोंधाने जाओ
तुम खुश नही हो
जाओ सुखेरो सोंधाने जाओ
अमी तोमारे पेयेची हृदयो मझे
एरो किचू नहीं चाय गो

अमारो पोरानो जाहा चाय
तुमी ताई, तुमी ताई गो
अमर पोरानो जाहा चाय

अमी तोमारो बिरोहे रोहिबो बिलिनो
टोमैट कोरिबो बाशो
दिर्घो दिबोशो दिर्घो रोजोनिक
दिर्घो बोरोशो माशो

अमी तोमारो बिरोहे रोहिबो बिलिनो
टोमैट कोरिबो बाशो
दिर्घो दिबोशो दिर्घो रोजोनिक
दिर्घो बोरोशो माशो

जोड़ी आरो करे भालोबाशो
जोड़ी एरो फायर नहीं आशो
जोड़ी आरो करे भालोबाशो
जोड़ी एरो फायर नहीं आशो
तोबे तुमी जाहा चाओ ताई जेनो पाओ
अमी जोतो दुखो पाई गो

अमारो पोरानो जाहा चाय
तुमी ताई, तुमी ताई गो
अमर पोरानो जाहा चाय

Summary

Song Amaro Porano Jaha Chay Lyrics in Hindi, sung by Indrani Sen, composed by Rabindranath Tagore, lyrics written by Rabindranath Tagore.

Post a Comment

0 Comments